Trần Việt Phượng Nguyên

www.xanga.com/ot7mau1984
Member / Cấp bậc: 3
An Giang
Tham gia: 25-06-2005
 • Đã xem: 6200 trang
 • Lượt Fav: 0
 • Lượt watch: 0
 • ZDA point: 758

TỰ GIỚI THIỆU

I never let the actions of another
make or break me. N-e-v-e-r.
I never let single person shake me.
N-e-v-e-r.
Cuz honestly, I dont give a damn who hates me.

Bạn bè Tất cả

 • gunnertygunnerty
 • vizionvizion
 • phoenixlovephoenixlove
 • cokifivecokifive
 • odiaodia
 • viiipviiip

LƯU BÚT

 • dshungnv December 28, 2007, 4:17 am
  dshungnv
  Thay mặt chính phủ nhà nước Xin chúc Năm Mới An Khang Thịnh Vượng Mần Ăn Phát Tài nghen!

  Quán triệt tinh thần là như thế! he he he he
 • dshungnv July 10, 2006, 7:43 am
  dshungnv
  dzui dzẻ đầu tuần hen!
 • terran June 30, 2006, 11:42 am
  terran
  Ế hê, bi giờ mới thấy 1 cô miền Tây nè...
Xem tất cả